Skip survey header

Khảo sát về Thù lao, Thưởng và Phúc lợi cho Thành viên Hội Đồng Quản trị 2021

Giới thiệu về Khảo sát

Kính gửi Ông/Bà,

“Khảo sát về Thù lao, Thưởng và Phúc lợi cho Thành viên Hội Đồng Quản trị 2021” được phối hợp thực hiện bởi VIOD và Talentnet-Mercer nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện, chuyên sâu và đa chiều về thông lệ trả thù lao đối với các thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT).

Thông qua khảo sát này, các doanh nghiệp và các thành viên HĐQT sẽ hiểu được thực tiễn và xu hướng tại thị trường Việt Nam về chi trả thu nhập/thù lao, lương và thưởng. Ở góc độ tổ chức, các doanh nghiệp có thể hoàn thiện hơn các chính sách và thông lệ chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, cơ cấu của Hội đồng Quản trị nói chung và các ủy ban nói riêng, đặc biệt là  Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Đề cử. Cuộc khảo sát này cũng giúp các doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn và có tư duy hướng tới tương lai thông qua:
  • Thiết kế một cơ chế hoạt động rõ ràng và chặt chẽ cho cả Công ty và Thành viên Hội Đồng Quản Trị với định nghĩa rõ ràng về nhiệm vụ và chức năng của từng ủy ban.
  • Hoạch định ngân sách thù lao cho HĐQT một cách hiệu quả đồng thời xây dựng chính sách thù lao, phúc lợi tạo môi trường làm việc lý tưởng cho thành viên HĐQT.
  • Tối ưu hóa dữ liệu bằng cách liên tục cập nhập, so sánh với các dữ liệu, thực tiễn áp dụng tốt nhất trên thị trường

Khảo sát này gồm hai phiên bản: phiên bản cá nhân dành cho các thành viên HĐQT và phiên bản tổ chức tập trung nhiều hơn vào các vấn đề về thể chế và các chính sách. Tất cả thông tin khảo sát sẽ được bảo mật và những thành viên tham gia khảo sát sẽ nhận được báo cáo tổng quan về các thực tiễn áp dụng trên thị trường.

Rất mong Ông/Bà dành thời gian để hoàn thành bản khảo sát này (mất khoảng 10 phút đối với Phiên bản khảo sát cho Cá nhân và 30 phút cho Phiên bản Tổ Chức).

Hạn chót để Ông/Bà thực hiện khảo sát là ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn Ông/Bà.

Xin vui lòng sang trang kế tiếp để bắt đầu thực hiện khảo sát.